Giällabiessie 9–11 b. biehtsiemánuon 2023 Suorsáne

Guhttjuome – Inbjudan Giällabiessie 9–11 b. biehtsiemánuon 2023 Suorsáne Språkbad den 9–11 juni i Sorsele 2023 Äntligen anordnar Álgguogåhtie ett fortsättningsspråkbad i Sorsele. Språkbadet riktas till barnfamiljer, men alla är hjärtligt välkomna att delta. Temat för detta giällabiessie är Ulgguone urruot – vara ute och precis som temat avslöjar så kommer vi att tälta och […]

Verksamhetsplan för 2023 och 2024

VISIONUmesamiskan är väl etablerad med ett ökat antal som använder umesamiska dagligen och vi har ett ökande antal förstapråkstalande. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare.  STRATEGI Strategin för åren 2023-2024 arbeta med fokusområdena språkarbete, samhällsmedverkan, föreningsutveckling, digital strategi. […]

Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2022. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2022   Förtroendevalda 2022 Styrelsens sammansättning  Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2021-04-22 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2021-04-22 för två år. Stina Larsson, ledamot, vald 2022-04-26 för två […]

Kallelse årsmöte 25/4 2023

ÁJGGIE: Tisdag den 25 april 2022 Start kl. 18.30 SIJJIE: I år kommer vi att hålla ett digitalt årsmöte i samarbete med Medborgarskolan nord. Följ länken för att anmäla dig till årsmötet! https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/arsmote-algguogahtie-umesamer-i-samverkan-1378568/ Om du inte vill eller kan anmäla via datorn kan du anmäla dig genom att ringa till Medborgarskolan. Ärenden1 Årsmötet öppnas2 Fastställande […]

Medlemsdag 19/11 2022

Föreningen Àlgguogåhtie – umesamer i samverkan bjuder in till medlemsdag! Vi bjuder medlemmar på lunch och fika, visning av Robert Lundgrens bilder under temat ”Samer i brytningstid” och i slutet av dagen giällabingo. Sista anmälningsdag är den 16/11 2022. Välkommen till Álgguogåhties medlemsdag! Vi ger möjlighet att träffas och få vara tillsammans en dag på […]

Giällabiessie 30/9-2/10 2022

Nu anordnar Álgguogåhtie ett språkbad för medlemmar i Lusspie/Storuman. Språkbadet riktas till barnfamiljer, men alla är hjärtligt välkomna att delta. Meddela vilken nivå ni känner er på. Har ni varit med förut, läst kurser m.m. eller är ni helt nybörjare. Vår ambition är att kunna möta allas nivåer och skapa en miljö där vi alla […]

Verksamhetsplan 2022-2023

VISIONUmesamiskan är väl etablerad med ett ökat antal som använder umesamiska dagligen och vi har ett ökande antal förstapråkstalande. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare.  STRATEGI Strategin för åren 2022-2023 arbeta med fokusområdena språkarbete, samhällsmedverkan, föreningsutveckling, digital strategi. […]

Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2021. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2021   Förtroendevalda 2021 Styrelsens sammansättning  Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2021-04-22 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2021-04-22 för två år. Cecilia Önnhall, ledamot, vald 2020-06-07 för två […]

Kallelse till årsmöte 2022

ÁJGGIE: Tisdag den 26 april 2022 Start kl. 18.30 SIJJIE: I år kommer vi att hålla ett digitalt årsmöte i samarbete med Medborgarskolan nord. Följ länken för att anmäla dig till årsmötet! https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/arsmote-algguogahtie-umesamer-i-samverkan-1328684/ Det är kostnadsfritt att delta men du kommer att behöva klicka in ett betalningsalternativ för att genomföra anmälan. Dock kommer inget att […]