Välkommen till föreningens årsmöte i Likssjuo den 23 april

Medlemmar i Álgguogåhtie kallas härmed till årsmöte 2016. TID:        Lördagen den 23 april 2016  klockan 13.00 — PLATS: Skogsmuseet, Likssjuo/Lycksele Ärenden 1     Årsmötet öppnas 2     Fastställande av röstlängd 3     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 4     Val av protokolljusterare och rösträknare 5     Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt 6     Fastställande av […]