UPPROP: Stöd arbetet med den umesamiska ordboken!

Arbetet med att färdigställa den umesamiska ordboken är i ett avgörande skede. Men det behövs pengar för att slutföra den. Du kan stödja detta arbete genom ett valfritt bidrag till Kanaansstiftelsen i Sverige på plusgirokonto 41 59 92-7.  Märk inbetalningen med ”umesamisk ordbok”. Ditt bidrag behövs. Kanaansstiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att stödja […]