Verksamhetsplan 2022-2023

VISIONUmesamiskan är väl etablerad med ett ökat antal som använder umesamiska dagligen och vi har ett ökande antal förstapråkstalande. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare.  STRATEGI Strategin för åren 2022-2023 arbeta med fokusområdena språkarbete, samhällsmedverkan, föreningsutveckling, digital strategi. […]

Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2021. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2021   Förtroendevalda 2021 Styrelsens sammansättning  Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2021-04-22 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2021-04-22 för två år. Cecilia Önnhall, ledamot, vald 2020-06-07 för två […]

Kallelse till årsmöte 2022

ÁJGGIE: Tisdag den 26 april 2022 Start kl. 18.30 SIJJIE: I år kommer vi att hålla ett digitalt årsmöte i samarbete med Medborgarskolan nord. Följ länken för att anmäla dig till årsmötet! https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/arsmote-algguogahtie-umesamer-i-samverkan-1328684/ Det är kostnadsfritt att delta men du kommer att behöva klicka in ett betalningsalternativ för att genomföra anmälan. Dock kommer inget att […]