Om föreningen

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med ändamålet att främja umesamiskans språkliga utveckling och stödja språklig och kulturell identitet med förankring i det umesamiska området samt företräda umesamer i kontakt med myndigheter och andra organisationer. Alla som accepterar föreningens stadgar och betalar beslutad medlemsavgift är välkommen som medlem i föreningen.