Styrelsen

Styrelsens sammansättning fr o m årsmötet 2023

Ordförande:
Simon Forsmark, Umeå, vald 2023 för ett år

Ledamöter:
Stina Larsson, Arvidsjaur, vald 2022 för två år
Simon Sundberg, Arvidsjaur, vald 2023 för ett år
Samuel Hellgren, Piteå, vald 2023 för två år
Lena Axelsson Westergren, Lycksele, vald 2023 för ett år

Suppleanter:
Katarina Barruk, Oslo, vald 2023 för ett år
Susanne Gunnarsson, Lycksele, vald 2023 för ett år