Styrelsen

Styrelsen består (fr o m årsmötet 2021) av:

Lena Axelsson Westergren, Lycksele, ordförande
Sara-Helén Persson, Jörn och Ammarnäs
Cecilia Önhall, Vännäs
Simon Forsmark, Umeå
Urban Ripfjäll, Klippen