Språkgruppen har möte idag!

Till allas glädje kunde den umesamiska språkgruppen ha möte idag. Och sametingets styrelse beslutade igår att anslå 50 000 kr i budgeten för 2016 till den umesamiska ortografigruppens omkostnader. Beslutet var omedelbart justerat, vilket gör att det finns pengar budgeterat för att driva arbetet vidare. Förhoppningsvis kan arbetsgruppen lämna en slutgiltigt ortografi under våren 2016.