Äntligen – Kurs i umesamiska för vuxna. OBS! Anmälan senast 31 maj.

Álgguogåhtie har tillsammans med Sámij Åhpadus/Samernas Utbildningscentrum arbetat fram en språkkurs i umesamiska. Kursen är på 112 timmar. Målgrupp: Vuxna, dvs över 18 år. Start: Måndagen den 21 augusti 2017. Studieort: Likssjuo/Lycksele. Lokal meddelas senare. Lärare: Henrik Barruk Anmälan till kursen Sámij Åhpadus/Samernas Utbildningscentrum är utbildningsanordnare. Anmälan till kursen görs senast den 31 maj till Samernas […]

Ordförandes tal den 6 februari i Tråante på dagen 100 år efter det allra första gemensamma samiska landsmötet 1917.

Det är stort, ja skälvande att stå här i Metodistkyrkan exakt på dagen 100 år sedan muv áhtjákká ja suv åbbá– min farmor Maria och hennes syster Elsa Laula befann sig här i Metodistkyrkan tillsammans med sina samiska medsystrar och -bröder för att samla sig till starten av det gemensamma arbetet för bättre förhållanden för […]

UPPROP: Stöd arbetet med den umesamiska ordboken!

Arbetet med att färdigställa den umesamiska ordboken är i ett avgörande skede. Men det behövs pengar för att slutföra den. Du kan stödja detta arbete genom ett valfritt bidrag till Kanaansstiftelsen i Sverige på plusgirokonto 41 59 92-7.  Märk inbetalningen med ”umesamisk ordbok”. Ditt bidrag behövs. Kanaansstiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att stödja […]

Äntligen! Den umesamiska ortografin godkändes den 6 april 2016 i Lycksele.

Onsdagen den 6  april kommer att vara en bemärkelsedag för oss umesamer, det är den dag då det umesamiska skriftspråket äntligen godkändes. Vid en historisk ceremoni på Gammplatsen i Lycksele godkändes den umesamiska ortografin inför ett stort antal rörda och glada besökare.

Välkommen till föreningens årsmöte i Likssjuo den 23 april

Medlemmar i Álgguogåhtie kallas härmed till årsmöte 2016. TID:        Lördagen den 23 april 2016  klockan 13.00 — PLATS: Skogsmuseet, Likssjuo/Lycksele Ärenden 1     Årsmötet öppnas 2     Fastställande av röstlängd 3     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 4     Val av protokolljusterare och rösträknare 5     Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt 6     Fastställande av […]

Språkgruppen har möte idag!

Till allas glädje kunde den umesamiska språkgruppen ha möte idag. Och sametingets styrelse beslutade igår att anslå 50 000 kr i budgeten för 2016 till den umesamiska ortografigruppens omkostnader. Beslutet var omedelbart justerat, vilket gör att det finns pengar budgeterat för att driva arbetet vidare. Förhoppningsvis kan arbetsgruppen lämna en slutgiltigt ortografi under våren 2016.