Verksamhetsplan 2021-2022

VISION Umesamiskan är väl etablerad med ett ökat antal som använder umesamiska dagligen och vi har ett ökande antal förstapråkstalande. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare. STRATEGI Strategin för åren 2021-2022 arbeta med fokusområdena språkarbete, samhällsmedverkan, föreningsutveckling, digital […]

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2020. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2020  Förtroendevalda 2020 Styrelsens sammansättning Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2019-05-19 för två år. Sophia Rehnfjell, vice ordförande, vald 2019-05-19 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2019-05-13 för […]