Välkommen till umesamiskt område!

Álgguogåhtie är en opolitisk organisation vars syfte är att främja umesamiskt språkarbete, att stärka umesamiskans ställning och att i övrigt verka för att sprida kunskap om umesamiskt område.

(© Henrik Barruk)

Det umesamiska området sträcker sig norrut från trakterna av Umeälven i söder, närmare bestämt från den forna Umbyns sydgräns mot Åsele lappmark, som samtidigt var Lycksele lappmarks sydgräns. I norr når området i grova drag upp till Piteälven med undantag av att större delen av Arjeplogs kommun tillhör den arjeplogssamiska varieteten. Viktiga delar av umesamiskt område består av skogssamebyarna Östra och Västra Kikkejaur, Mausjaur och Maskaur samt Malå sameby. Samebyarna Ran, Gran och Umbyn i väster tillhör även umesamiskt område