Styrelsens förslag till fokusområden 2020

Avgående styrelse rekommenderar årsmötet att besluta om följande fokusområden för 2020: SPRÅKARBETE Språkkonsulent Kräva en fast tjänst inom samnordiska språksamarbetet.  KOMMUNIKATION Grafisk profil Ta fram en grafisk profil för föreningen.  UTBILDNING Verbbok Påbörja arbetet med att få till stånd grammatikböcker genom att arbeta för att få till en bok med verb och böjningar av dessa.  […]

Verksamhetsplan 2016-2020

VERKSAMHETSPLAN för 2016-2020 Beslutad 2016-04-23 VISION Umesamiskan är väl etablerad med ett ökande antal som använder umesamiskan dagligen och vi har fått till stånd förstaspråkstalare. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare. STRATEGI I och med den umesamiska ortografin […]