Styrelsens förslag till fokusområden 2020

Avgående styrelse rekommenderar årsmötet att besluta om följande fokusområden för 2020:

SPRÅKARBETE

Språkkonsulent

Kräva en fast tjänst inom samnordiska språksamarbetet. 

KOMMUNIKATION

Grafisk profil

Ta fram en grafisk profil för föreningen. 

UTBILDNING

Verbbok

Påbörja arbetet med att få till stånd grammatikböcker genom att arbeta för att få till en bok med verb och böjningar av dessa. 

Språkbad

Anordna och genomföra 3 st språkbad i umesamiska.

App

Färdigställa en app riktad till yngre barn.


SAMHÄLLSMEDVERKAN

Samverkan med myndigheter

Delta i samrådsgrupper. 

Ta oss friheten att svara på remisser som berör det umesamiska även om vi inte är inbjudna som remissorgan. 

Ungdomskommitté

Utarbeta ett förslag till en ungdomskommitté som läggs fram att beslutas om under årsmötet 2021.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *