VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2019

Förtroendevalda 2019 Styrelsens sammansättning  Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2019-05-19 för två år. Sophia Rehnfjell, vice ordförande, vald 2019-05-19 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2019-05-13 för två år. Cecilia Önnhall, ledamot, vald 2019-05-19 för ett år Daniel Barruk, ledamot, vald 2018-05-19 för två år Styrelsen konstituerade sig 2019-05-19 då vice ordförande och sekreterare […]