Språkbad

Här hittar du information om kommande umesamiska språkbad.

Álgguogåhtie har under många år anordnat språkbad som riktar sig till föräldrar, ungdomar och barn. Föreningen har som ambition att fortsätta anordna språkbad. Far- och morföräldrar är också mycket varmt välkomna och all form av språkkunskap från den äldre generationen tas tacksamt emot.

Grundtanken i språkbaden är att vi tillsammans lär oss samiska utifrån våra egna förutsättningar. Deltagarna bygger också ett nätverk där umesamiska språket och kulturen finns i centrum.

Styrelsen jobbar aktivt med att söka pengar från olika instanser för att kunna genomföra språkbad.

Guhttjuome giällabiässáje Gávtjávriene
20-22 b. njukttjamánuon 2020
Inbjudan till språkbad i Ammarnäs den 20-22 mars 2020
Den 20-22 anordnar Álgguogåhtie äntligen ett fortsättningsspråkbad för föräldrar, ungdomar och barn igen. Tillsammans lär vi oss umesamiska utifrån våra egna förutsättningar. Men som tidigare är det bra att ha förkunskaper då detta är fortsättnings språkbad.
Vi börjar språkbadet på fredag den 20 mars klockan 16.00 med kickoff i samiska, genomgång av helgen och middag. Vi avslutar med lunch på söndag.
Temat för detta giällabiessie är: árggabeäjvvie – vardag, med inriktningen dálvvie.
Tanken är att vi kommer vara ute mycket detta språkbad, så ha det i åtanke. När vi
passerat sista anmälningsdagen kommer ni få mer information om dagarna.
Álgguogåhtie bjuder på undervisning, mat och logi men resan bekostas av medlemmarna själva!
Som tidigare är det begränsad antal platser så anmäl dig i god tid om du vill vara säker
på att få plats.
Avgift för språkbad: 500 kr/ familj och 200 kr/enskild
Om du/ni inte har betalat medlemsavgiften för 2020 kan du/ni göra det till föreningens bankgiro 689-8720, uppge namn och adress vid inbetalning. Likadant gör du/ni för att bli medlem i
Álgguogåhtie. Medlemsavgiften är 100 kr för enskild och 175 kr för familj.
Anmälan till språkbadet gör ni senast söndag den 1 mars till Sara-Helén på:
sarahelen.persson@gmail.com
Skriv i anmälan om ni har allergier m.m
Detta språkbad genomförs med ekonomiskt stöd av Artic Indigenous Fund och Suorsán tjeälddie/ Sorsele kommun
Buerestbåhtieme!