Medlemsskap

Álgguogåhtie är aktiv i att revitalisera umesamiskan och därmed göra det möjligt att lära sig språket. Detta sker på olika sätt, exempelvis genom att vi arrangerar språkbad, påverkar myndigheter på olika nivåer och synliggör umesamiskan i samhället.

Som medlem stödjer du detta arbete och får information om planerade aktiviteter, till exempel språkbad som du kan delta i.

Medlemsavgift (2023)

Enskild: 100 kr
Familj: 250 kr

Medlem blir du/ni genom att sätta in pengarna på bankgiro nr 689-8720

OBS Skriv ditt namn som avsändare så vet vi från vem pengarna kommer. Och skriva gärna även familjemedlemmarnas namn.

Vill du veta mer, kontakta föreningen på info@umesamiska.nu

Buöriestbåhtieme seäbrrane/ Välkommen som medlem!