Verksamhetsplan för 2023 och 2024

VISIONUmesamiskan är väl etablerad med ett ökat antal som använder umesamiska dagligen och vi har ett ökande antal förstapråkstalande. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare.  STRATEGI Strategin för åren 2023-2024 arbeta med fokusområdena språkarbete, samhällsmedverkan, föreningsutveckling, digital strategi. […]

Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2022. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2022   Förtroendevalda 2022 Styrelsens sammansättning  Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2021-04-22 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2021-04-22 för två år. Stina Larsson, ledamot, vald 2022-04-26 för två […]

Kallelse årsmöte 25/4 2023

ÁJGGIE: Tisdag den 25 april 2022 Start kl. 18.30 SIJJIE: I år kommer vi att hålla ett digitalt årsmöte i samarbete med Medborgarskolan nord. Följ länken för att anmäla dig till årsmötet! https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/arsmote-algguogahtie-umesamer-i-samverkan-1378568/ Om du inte vill eller kan anmäla via datorn kan du anmäla dig genom att ringa till Medborgarskolan. Ärenden1 Årsmötet öppnas2 Fastställande […]