Kallelse årsmöte 25/4 2023

ÁJGGIE: Tisdag den 25 april 2022 Start kl. 18.30

SIJJIE: I år kommer vi att hålla ett digitalt årsmöte i samarbete med Medborgarskolan nord. Följ länken för att anmäla dig till årsmötet!

https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/arsmote-algguogahtie-umesamer-i-samverkan-1378568/

Om du inte vill eller kan anmäla via datorn kan du anmäla dig genom att ringa till Medborgarskolan.

Ärenden
1 Årsmötet öppnas
2 Fastställande av röstlängd
3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4 Val av protokolljusterare och rösträknare
5 Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
6 Fastställande av dagordning
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022
8 Styrelsens ekonomiska redovisning, dvs balans- och resultatrapport för 2022
9 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022
11 Fastställande av medlemsavgifter för 2024
12 Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och i rätt tid inkomna medlemsförslag
13 Val av

  • ordförande
  • ledamöter
  • En revisor med ersättare för ett år
  • Valberedning varav en sammankallande för ett år

14 Eventuella fyllnadsval
15 Samarbete Norge
16 Övriga frågor

Du som anmäler dig kommer att få handlingarna via mejl senast en vecka innan mötet.

Buerestbåhtieme! Ni är alla mycket välkomna!

Styrelsen

Påminnelse om årets medlemsavgift

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för i år 2023. Medlemsavgiften sätts in på Álgguogåhties bankgiro nr 689-8720.
Enskild medlem: 100 kr. Familj: 250 kr.
Uppge namn på dem, som ni betalar för så är ni medlemmar. Har ni redan betalat medlemsavgiften kan ni bortse från denna påminnelse.

OBS! Rösträtt på årsmötet har den, som betalat medlemsavgiften för detta år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *