Styrelsens förslag till fokusområden 2018

STYRELSENS FÖRSLAG OCH FRAMSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018. Avgående styrelse rekommenderar årsmötet att besluta om följande fokusområden för 2018: Språkarbete Verka för att ta fram läromedel inom umesamiska med största fokus på en grammatikbok. Fortsätta verka för att det skapas en utbildningsväg för umesamiska från förskola till universitet. Kommunikation   Utbildning Verka för fortsatt stabil ekonomi […]

Förnyad motion om dubblerade samiska ortnamn på sametingets hemisda

MEDLEMSMOTION                                                           Boden 2018-05-07 till årsmöte 19 maj 2017 med Álgguogåhtie, umesamer i samverkan Olavi Korhonen FÖRNYAD MOTION OM DUBBLERADE SAMISKA ORTNAMN PÅ SAMETINGETS HEMSIDA  På sametingets hemsida med […]

Verksamhetsberättelse 2017

  Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2017. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2017    Förtroendevalda 2017   Styrelsens sammansättning Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2017-05-13 för två år. Sophia Rehnfjell, vice ordförande, vald 2017-05-13 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, […]

Språkaktivitet 19/5 2018 Máláge

I samband med årsmötet kommer en språkaktivitet att genomföras i Máláge, Malå. Mellan kl. 9 och kl. 11 är du välkommen till Laven. Ingen föranmälan behövs. V bjuder dig som deltar i språkaktiviteten  på lunch. Lunchen serveras kl. 11. Vi lär oss utifrån våra egna förutsättningar. Temat är vardag.