Styrelsens förslag till fokusområden 2018

STYRELSENS FÖRSLAG OCH FRAMSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018.

Avgående styrelse rekommenderar årsmötet att besluta om följande fokusområden för 2018:

Språkarbete
Verka för att ta fram läromedel inom umesamiska med största fokus på en grammatikbok.

Fortsätta verka för att det skapas en utbildningsväg för umesamiska från förskola till universitet.

Kommunikation

 

Utbildning
Verka för fortsatt stabil ekonomi i föreningen

Söka pengar för fortsatta språkbad med en målsättning om tre språkbad / år.

Samhällsmedverkan
Att arbeta för att Sametinget korrigerar språkkartorna och den information som finns tillgänglig.

Norrbäck/ Vännäs maj 2018

Styrelsen för Álgguogåhtie.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *