Nuarra giähtjh, guavlh!

Du som är ungdom i Álgguogåhtie är viktig och vi behöver dig! Va med och berätta vad du vill göra och hur du vill mötas. Koppla upp dig lördag den 28 augusti 2021 kl. 13.00 Använd länken och vad med och påverka hur Álgguogåhtie ska arbeta med ungdomsfrågor. https://us02web.zoom.us/j/88556258141 Syns på nätet! // Álgguogåhties styrelse

Verksamhetsplan 2021-2022

VISION Umesamiskan är väl etablerad med ett ökat antal som använder umesamiska dagligen och vi har ett ökande antal förstapråkstalande. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare. STRATEGI Strategin för åren 2021-2022 arbeta med fokusområdena språkarbete, samhällsmedverkan, föreningsutveckling, digital […]

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2020. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2020  Förtroendevalda 2020 Styrelsens sammansättning Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2019-05-19 för två år. Sophia Rehnfjell, vice ordförande, vald 2019-05-19 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2019-05-13 för […]

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021

ÁJGGIE: Torsdag den 22 april 2021 Start kl 18.30 SIJJIE: I år kommer vi att hålla ett digitalt årsmöte i samarbete med Medborgarskolan nord. Följ länken för att anmäla dig till årsmötet! https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/arsmote-algguogahtie-umesamer-i-samverkan-1287875/ Det är kostnadsfritt att delta men du kommer att behöva klicka in ett betalningsalternativ för att genomföra anmälan. Dock kommer inget att […]

Kandidatprojektet ”Hur ska framtidens språkbad se ut för umesamiskan?”

Isac Klemets håller på med ett kandidatprojekt i samarbete med Álgguogåhtie. Om du har erfarenheter eller åsikter om språkbad hoppas vi att du ger några minuter av din tid och svarar på enkäten. Följ länken nedan så kommer du direkt till den. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt direkt med Isac. Bürest! […]

Digitalt språkbad

Guhttjuome -inbjudanSiärra ájgieh, siärra tjåvdanjh I dessa speciella tider krävs det speciella lösningar. Vi vill fortsatt erbjuda er umesamiska språkbad, men då vi inte får träffas får vi tänka om. Så härmed inbjuds ni alla som är intresserade av att delta på; Giällabiessie gasskaviermien båktta Njukttjamánuosne. Under fyra kvällar kommer vi att träffas, prata, skratta […]

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2019

Förtroendevalda 2019 Styrelsens sammansättning  Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2019-05-19 för två år. Sophia Rehnfjell, vice ordförande, vald 2019-05-19 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2019-05-13 för två år. Cecilia Önnhall, ledamot, vald 2019-05-19 för ett år Daniel Barruk, ledamot, vald 2018-05-19 för två år Styrelsen konstituerade sig 2019-05-19 då vice ordförande och sekreterare […]

Styrelsens förslag till fokusområden 2020

Avgående styrelse rekommenderar årsmötet att besluta om följande fokusområden för 2020: SPRÅKARBETE Språkkonsulent Kräva en fast tjänst inom samnordiska språksamarbetet.  KOMMUNIKATION Grafisk profil Ta fram en grafisk profil för föreningen.  UTBILDNING Verbbok Påbörja arbetet med att få till stånd grammatikböcker genom att arbeta för att få till en bok med verb och böjningar av dessa.  […]

Verksamhetsplan 2016-2020

VERKSAMHETSPLAN för 2016-2020 Beslutad 2016-04-23 VISION Umesamiskan är väl etablerad med ett ökande antal som använder umesamiskan dagligen och vi har fått till stånd förstaspråkstalare. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare. STRATEGI I och med den umesamiska ortografin […]