Giällabiessie 24-26 bårggiemánnuo/augusti 2018

Inbjudan till umesamiskt språkbad i Klippen (Hemavan) den 24-26
bårggiemánnuo / augusti 2018

Den 24 – 26 augusti 2018 anordnar Álgguogåhtie sedvanligt språkbad för föräldrar, ungdomar och barn. Tillsammans lär vi oss umesamiska utifrån våra egna förutsättningar. Men som tidigare är det bra att har förkunskaper då tanken är att höja ribban för varje gång.

Vi börjar språkbadet på fredag klockan 14.00 med språkpepp och middag. Vi avslutar med lunch på söndag. Temat för detta giällabiessie är Várrie – Fjäll.

Tanken är att vi kommer vara ute mycket detta språkbad, så ha det i åtanke. När vi passerat sista anmälningsdagen kommer ni få mer information om dagarna.

Álgguogåhtie bjuder på undervisning, mat och logi men resan bekostas av medlemmarna själva!

Avgift för språkbad: 500 kr/ familj

Om du/ni inte har betalat medlemsvgiften för 2018 kan du/ni göra det till föreningens bankgiro 689-8720, uppge namn och adress vid inbetalning. Likadant gör du/ni för att bli medlem i Álgguogåhtie. Medlemsavgiften är 100 kr för enskild och 175 kr för familj.

Anmälan till språkbadet gör ni senast söndag den 12/8 till Daniel på:

daniel.barruk@hotmail.com

Detta språkbad genomförs med ekonomiskt stöd från Institutet för språk och folkminnen (ISOF)

Buerest båhtieme!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *