Ortografi

Den umesamiska ortografin godkändes slutligen den 6 april 2016 när beslutet om godkännandes undertecknades i Lycksele inför en stor skara glada och rörda umesamer. En mödosam resa har nått sitt slut tack vare många goda krafters hårda och enträgna arbete. En resa som startade redan på 1700-talet.

Du hittar ortografin här Umesamisk ortografi 2016-04-06