Verksamhetsplan 2021-2022

VISION

Umesamiskan är väl etablerad med ett ökat antal som använder umesamiska dagligen och vi har ett ökande antal förstapråkstalande. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare.

STRATEGI

Strategin för åren 2021-2022 arbeta med fokusområdena språkarbete, samhällsmedverkan, föreningsutveckling, digital strategi. Inom varje fokusområde finns delområden som har identifierats som särskilt viktiga att fokusera på under denna period.

Språkarbete

 • Fortsätta erbjuda fysiska språkbad.
 • Utveckla digitala språkbad och/eller språkträffar.
 • Starta upp framtagande av verbbok.
 • Utgivning av digital språkapp för barn.

Samhällsmedverkan

 • Bedriva påverkansarbete  gentemot olika samhällsinstanser utifrån behov och möjlighet.

Föreningsutveckling

 • Kompetensutveckling för styrelsen.
 • Utveckla föreningen för att bibehålla och nå ut till fler ungdomar.

Digital strategi

 • Ha en uppdaterad hemsida.
 • Synas på sociala medier.
 • Verka för en digital mötesplats.
 • Vidmakthålla språkappens varande.