Årsmötet i Lycksele hölls lördag 23 april.

Föreningens årsmöte hölls lördag 23 april i Likssjuo. Ett 17-tal medlemmar hade slutit upp. Ulla Barruk Sunna återvaldes som ordförande och förutom sedvanliga årsmötesärenden så berättade också Henrik Barruk om den umesamiska ortografin.