Kallelse till årsmöte 2022

ÁJGGIE: Tisdag den 26 april 2022 Start kl. 18.30

SIJJIE: I år kommer vi att hålla ett digitalt årsmöte i samarbete med Medborgarskolan nord. Följ länken för att anmäla dig till årsmötet!

https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/arsmote-algguogahtie-umesamer-i-samverkan-1328684/

Det är kostnadsfritt att delta men du kommer att behöva klicka in ett betalningsalternativ för att genomföra anmälan. Dock kommer inget att debiteras. Om du inte vill eller kan anmäla via datorn kan du anmäla dig genom att ring till Medborgarskolan.

Ärenden
1 Årsmötet öppnas
2 Fastställande av röstlängd
3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4 Val av protokolljusterare och rösträknare
5 Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
6 Fastställande av dagordning
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
8 Styrelsens ekonomiska redovisning, dvs balans- och resultatrapport för 2021
9 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021
11 Fastställande av medlemsavgifter för 2023
12 Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och i rätt tid inkomna medlemsförslag
13 Val av
                          • Ledamöter
                          • En revisor med en ersättare för ett år
                          • Valberedning, varav en sammankallande för ett år

14 Eventuella fyllnadsval
15 Övriga frågor

Senast den 19 april kommer möteshandlingar finnas tillgängliga på denna hemsida.

Buerestbåhtieme! Ni är alla mycket välkomna!

Styrelsen

Påminnelse om årets medlemsavgift

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för i år 2022. Medlemsavgiften sätts in på Álgguogåhties bankgiro nr 689-8720.
Enskild medlem: 100 kr. Familj: 250 kr.
Uppge namn på dem, som ni betalar för så är ni medlemmar. Har ni redan betalat medlemsavgiften kan ni bortse från denna påminnelse.

OBS! Rösträtt på årsmötet har den, som betalat medlemsavgiften för detta år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *