Verksamhetsplan 2022-2023

VISION
Umesamiskan är väl etablerad med ett ökat antal som använder umesamiska dagligen och vi har ett ökande antal förstapråkstalande. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare. 

STRATEGI

Strategin för åren 2022-2023 arbeta med fokusområdena språkarbete, samhällsmedverkan, föreningsutveckling, digital strategi. Inom varje fokusområde finns delområden som har identifierats som särskilt viktiga att fokusera på under denna period. 

Språkarbete 

 • Fortsätta erbjuda fysiska språkbad.
 • Fortsätta med digitala språkbad och språkträffar.
 • Arbeta med lokala språkbadsträffar.
 • Färdigställa del 1 av verbboken.
 • Påbörja arbetet med material för barn.
 • Fortsätta arbetet med ungdomsträffar. 

Samhällsmedverkan

 • Bedriva påverkansarbete gentemot olika samhällsinstanser utifrån behov och möjlighet.

Föreningsutveckling

 • Kompetensutveckling för styrelsen.
 • Utveckla föreningen för att bibehålla och nå ut till fler ungdomar.

Digital strategi

 • Ha en uppdaterad hemsida.
 • Synas på sociala medier.
 • Verka för en digital mötesplats.
 • Vidmakthålla språkappens varande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *