Giällabiessie 20-22/3 2020

Guhttjuome giällabiässáje Gávtjávriene20-22 b. njukttjamánuon 2020 ! Inbjudan till språkbad i Ammarnäs den 20-22 mars 2020 Den 20-22 anordnar Álgguogåhtie äntligen ett fortsättningsspråkbad för föräldrar, ungdomar och barn igen. Tillsammans lär vi oss umesamiska utifrån våra egna förutsättningar. Men som tidigare är det bra att ha förkunskaper då detta är fortsättnings språkbad. Vi börjar språkbadet […]

Giällabiessie 27-29/9 2019

Inbjudan till umesamiskt språkbad! Árviesjávrrie 27-29/9 Den 27-29 2018 anordnar Álgguogåhtie sedvanligt språkbad för föräldrar, ungdomar och barn. Tillsammans lär vi oss umesamiska utifrån våra egna förutsättningar. Men som tidigare är det bra att har förkunskaper då tanken är att höja ribban för varje gång. Vi börjar språkbadet på fredag med drop in klockan 16.00 […]

Styrelsens förslag till fokusområden 2019

STYRELSENS FÖRSLAG OCH FRAMSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019. Avgående styrelse rekommenderar årsmötet att besluta om följande fokusområden för 2019: Språkkonsulent Kräva en fast tjänst inom samnordiska språksamarbetet. Verbbok Påbörja arbetet med att få till stånd grammatikböcker genom att arbeta för att få till en bok med verb och böjningar av dessa. Språkbad Anordna och genomföra 3 […]

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2018. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2018  Förtroendevalda 2018 Styrelsens sammansättning Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2017-05-19 för två år. Sophia Rehnfjell, vice ordförande, vald 2017-05-13 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2017-05-13 för […]

Giällabiessie 17-19/5 2019

Guhttjuome giällabiässáje Suorsáne 17-19 b. gueddetmánuon 2019Inbjudan till språkbad i sorsele den 17-19 maj 2019 Den 17- 19 maj anordnar Álgguogåhtie äntligen ett språkbad för föräldrar, ungdomar och barn igen. Tillsammans lär vi oss umesamiska utifrån våra egna förutsättningar. Men som tidigare är det bra att ha förkunskaper då vi kommer att höja ribban för […]

Giällabiessie 24-26 bårggiemánnuo/augusti 2018

Inbjudan till umesamiskt språkbad i Klippen (Hemavan) den 24-26 bårggiemánnuo / augusti 2018 Den 24 – 26 augusti 2018 anordnar Álgguogåhtie sedvanligt språkbad för föräldrar, ungdomar och barn. Tillsammans lär vi oss umesamiska utifrån våra egna förutsättningar. Men som tidigare är det bra att har förkunskaper då tanken är att höja ribban för varje gång. […]

Styrelsens förslag till fokusområden 2018

STYRELSENS FÖRSLAG OCH FRAMSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018. Avgående styrelse rekommenderar årsmötet att besluta om följande fokusområden för 2018: Språkarbete Verka för att ta fram läromedel inom umesamiska med största fokus på en grammatikbok. Fortsätta verka för att det skapas en utbildningsväg för umesamiska från förskola till universitet. Kommunikation   Utbildning Verka för fortsatt stabil ekonomi […]

Förnyad motion om dubblerade samiska ortnamn på sametingets hemisda

MEDLEMSMOTION                                                           Boden 2018-05-07 till årsmöte 19 maj 2017 med Álgguogåhtie, umesamer i samverkan Olavi Korhonen FÖRNYAD MOTION OM DUBBLERADE SAMISKA ORTNAMN PÅ SAMETINGETS HEMSIDA  På sametingets hemsida med […]