Giällabiessie 24-26 bårggiemánnuo/augusti 2018

Inbjudan till umesamiskt språkbad i Klippen (Hemavan) den 24-26 bårggiemánnuo / augusti 2018 Den 24 – 26 augusti 2018 anordnar Álgguogåhtie sedvanligt språkbad för föräldrar, ungdomar och barn. Tillsammans lär vi oss umesamiska utifrån våra egna förutsättningar. Men som tidigare är det bra att har förkunskaper då tanken är att höja ribban för varje gång. […]

Verksamhetsplan 2016-2020

VERKSAMHETSPLAN för 2016-2020 Beslutad 2016-04-23 VISION Umesamiskan är väl etablerad med ett ökande antal som använder umesamiskan dagligen och vi har fått till stånd förstaspråkstalare. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare. STRATEGI I och med den umesamiska ortografin […]

Styrelsens förslag till fokusområden 2018

STYRELSENS FÖRSLAG OCH FRAMSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018. Avgående styrelse rekommenderar årsmötet att besluta om följande fokusområden för 2018: Språkarbete Verka för att ta fram läromedel inom umesamiska med största fokus på en grammatikbok. Fortsätta verka för att det skapas en utbildningsväg för umesamiska från förskola till universitet. Kommunikation   Utbildning Verka för fortsatt stabil ekonomi […]

Förnyad motion om dubblerade samiska ortnamn på sametingets hemisda

MEDLEMSMOTION                                                           Boden 2018-05-07 till årsmöte 19 maj 2017 med Álgguogåhtie, umesamer i samverkan Olavi Korhonen FÖRNYAD MOTION OM DUBBLERADE SAMISKA ORTNAMN PÅ SAMETINGETS HEMSIDA  På sametingets hemsida med […]

Verksamhetsberättelse 2017

  Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2017. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2017    Förtroendevalda 2017   Styrelsens sammansättning Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2017-05-13 för två år. Sophia Rehnfjell, vice ordförande, vald 2017-05-13 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, […]

Språkaktivitet 19/5 2018 Máláge

I samband med årsmötet kommer en språkaktivitet att genomföras i Máláge, Malå. Mellan kl. 9 och kl. 11 är du välkommen till Laven. Ingen föranmälan behövs. V bjuder dig som deltar i språkaktiviteten  på lunch. Lunchen serveras kl. 11. Vi lär oss utifrån våra egna förutsättningar. Temat är vardag.

Årsmöte 2018

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018   ÁJGGIE:     Lávvuodahkan 19 b. gueddetmánuon 2018 Lördag den 19 maj 2018 kl. 12.00 SIJJIE:         Laven (bredvid Tjamstabacken) Máláge/Malå I anslutning till årsmötet hålls det språkaktiviteter, information kommer att finnas på: www.umesamiska.nu   Ärenden 1     Årsmötet öppnas 2     Fastställande av röstlängd 3     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 4     […]

Giällabiessie 23-25/3 2018

Inbjudan till umesamiskt språkbad i Gávtjávrrie/ Ammarnäs den 23-25 njukttjamánnuo/ mars 2018     Nu är det äntligen dags för språkbad igen! Vecka 12 anordnar Álgguogåhtie sedvanligt språkbad för föräldrar, ungdomar och barn. Tillsammans lär vi oss umesamiska utifrån våra egna förutsättningar.   Far- och mor föräldrar är också mycket varmt välkomna. All form av […]