Årsmöte 2018

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018

 

ÁJGGIE:     Lávvuodahkan 19 b. gueddetmánuon 2018

Lördag den 19 maj 2018

kl. 12.00

SIJJIE:         Laven (bredvid Tjamstabacken) Máláge/Malå

I anslutning till årsmötet hålls det språkaktiviteter, information kommer att finnas på: www.umesamiska.nu

 

Ärenden

1     Årsmötet öppnas
2     Fastställande av röstlängd
3     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4     Val av protokolljusterare och rösträknare
5     Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
6     Fastställande av dagordning
7     Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
8     Styrelsens ekonomiska redovisning, dvs balans- och resultatrapport för
2017
9     Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017
10   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017
11   Fastställande av medlemsavgifter för 2019
12   Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och i rätt tid
inkomna medlemsförslag
13   Val av

  • Ledamöter för två år
  • En revisor med en ersättare för ett år
  • Valberedning, varav en sammankallande för ett år

14  Eventuella fyllnadsval
15   Övriga frågor

Senast den 11 maj kommer möteshandlingar finnas tillgängliga på: www.umesamiska.nu

Buerestbåhtieme!
Ni är alla mycket välkomna!

Som vanligt bjuder Álgguogåhtie mötesdeltagarna på fika.

Styrelsen

Påminnelse om årets medlemsavgift

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för i år 2018. Medlemsavgiften sätts in på Álgguogåhties bankgiro nr 689-8720. Enskild medlem: 100 kr. Familj: 175 kr. Uppge namn på dem, som ni betalar för så är ni medlemmar.

Har ni redan betalat medlemsavgiften kan ni bortse från denna påminnelse.

OBS! Rösträtt på årsmötet har den, som betalat medlemsavgiften för detta år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *