Guhttjuome jáhpietjåhkkanibmie Kallelse årsmöte 23/4 2024

ÁJGGIE: Tisdag den 23 april 2024 Start kl. 18:15 SIJJIE: I år kommer vi att hålla ett digitalt årsmöte, anmäl dig senast söndag den 21 april 2024 till info@umesamiska.nu. Länk skickas ut till de som anmält sig! Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan kommer finnas tillgängliga på www.umesamiska.nu  övriga handlingar skickas ut tillsammans med länk. Ärenden§ 1 Årsmötet […]