Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2021. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2021   Förtroendevalda 2021 Styrelsens sammansättning  Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2021-04-22 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2021-04-22 för två år. Cecilia Önnhall, ledamot, vald 2020-06-07 för två […]

Kallelse till årsmöte 2022

ÁJGGIE: Tisdag den 26 april 2022 Start kl. 18.30 SIJJIE: I år kommer vi att hålla ett digitalt årsmöte i samarbete med Medborgarskolan nord. Följ länken för att anmäla dig till årsmötet! https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/arsmote-algguogahtie-umesamer-i-samverkan-1328684/ Det är kostnadsfritt att delta men du kommer att behöva klicka in ett betalningsalternativ för att genomföra anmälan. Dock kommer inget att […]

Giällabiessie – OBS! kort anmälningstid

Guhttjuome – Inbjudan Giällabiessie 25–27 b. guavvamánuon 2022 Lïksjuone Språkbad den 25–27 februari 2022 i Lycksele Nu anordnar Álgguogåhtie ett språkbad i Lycksele på ANSIA den 25–27 februari. Språkbadet riktas till barnfamiljer, men alla är hjärtligt välkomna att delta. Då det är begränsat antal som kan delta, så är det först till kvarn som gäller. […]

Lunchträffar

Tyvärr sätter corona återigen stopp allt som vi vill genomföra. Medan vi väntar på att vi kan ses igen tänkte vi köra igång lunchträffar. Under 5 veckor kommer vi under lunchtid 2 dagar/ vecka anordna digitala träffar, länkarna till respektive dagar finns längst ner i dokumentet. Träffarna genomförs med finansiering via Isof och medarrangör är […]

Nuarra giähtjh, guavlh!

Du som är ungdom i Álgguogåhtie är viktig och vi behöver dig! Va med och berätta vad du vill göra och hur du vill mötas. Koppla upp dig lördag den 28 augusti 2021 kl. 13.00 Använd länken och vad med och påverka hur Álgguogåhtie ska arbeta med ungdomsfrågor. https://us02web.zoom.us/j/88556258141 Syns på nätet! // Álgguogåhties styrelse

Verksamhetsplan 2021-2022

VISION Umesamiskan är väl etablerad med ett ökat antal som använder umesamiska dagligen och vi har ett ökande antal förstapråkstalande. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare. STRATEGI Strategin för åren 2021-2022 arbeta med fokusområdena språkarbete, samhällsmedverkan, föreningsutveckling, digital […]

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2020. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2020  Förtroendevalda 2020 Styrelsens sammansättning Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2019-05-19 för två år. Sophia Rehnfjell, vice ordförande, vald 2019-05-19 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2019-05-13 för […]

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021

ÁJGGIE: Torsdag den 22 april 2021 Start kl 18.30 SIJJIE: I år kommer vi att hålla ett digitalt årsmöte i samarbete med Medborgarskolan nord. Följ länken för att anmäla dig till årsmötet! https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/arsmote-algguogahtie-umesamer-i-samverkan-1287875/ Det är kostnadsfritt att delta men du kommer att behöva klicka in ett betalningsalternativ för att genomföra anmälan. Dock kommer inget att […]