Styrelsen

Styrelsen består (fr o m årsmötet 2017) av:

Lena Axelsson Westergren, Lycksele, ordförande
Sara-Helén Persson, Jörn
Sophia Rehnfjell, Vindeln
Per Wollberg, Norrbäck
Cecilia Önhall, Vännäs